Dofinansowanie

Vanda Novak Sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany z EFRR w ramach POIR 2014-2020 (Działanie 3.3.3) „Wsparcie MSP w promocji marek produktowych- GoToBrand”.

Tytuł projektu: Program promocji butów biżuteryjnych marki Vanda Novak na rynkach zagranicznych.

Cel projektu: budowanie wizerunku marki w świadomości konsumenta oraz wzrost sprzedaży produktu na rynkach zagranicznych.

Opis projektu: Przedmiotem niniejszego projektu jest przeprowadzenie działań zmierzających do poprawy pozycji konkurencyjnej Wnioskodawcy na wybranych rynkach zagranicznych zdefiniowanych w branżowym programie promocji Moda Polska, poprzez promowanie produktów luksusowych, jakimi są biżuteryjne buty ślubne oraz okazjonalne pod marką VANDA NOVAK.