Dofinansowanie

VANDA NOVAK SP. Z O.O. REALIZUJE PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z EFRR W RAMACH POIR 2014-2020 (DZIAŁANIE 3.3.3) „WSPARCIE MŚP W PROMOCJI MAREK PRODUKTOWYCH – GOTOBRAND”.

TYTUŁ PROJEKTU: Program promocji butów biżuteryjnych marki VANDA NOVAK na rynkach zagranicznych.

CEL PROJEKTU: BUDOWANIE WIZERUNKU MARKI W ŚWIADOMOŚCI KONSUMENTA ORAZ WZROST SPRZEDAŻY PRODUKTU NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH.

PLANOWANE EFEKTY: PRZEDMIOTEM NINIEJSZEGO PROJEKTU JEST PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO POPRAWY POZYCJI KONKURENCYJNEJ WNIOSKODAWCY NA WYBRANYCH RYNKACH ZAGRANICZNYCH ZDEFINIOWANYCH W BRANŻOWYM PROGRAMIE PROMOCJI MODA POLSKA, POPRZEZ PROMOWANIE PRODUKTÓW LUKSUSOWYCH, JAKIMI SĄ BIŻUTERYJNE BUTY ŚLUBNE ORAZ OKAZJONALNE POD MARKĄ VANDA NOVAK.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1065 115,00 PLN

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 819 230,00 PLN